Risk of Acid Rain

Drama
Genre Drama
Regie Behtash Sanaeeha
Darsteller Shams Langeroodi
Maryam Moghaddam
Pooriya Rahimi Sam
Arsalan Abdollahi
Eesa Hosseini
Originaltitel Ehtemal-e Baran-e Asidi
Land IR
Jahr 2015
Dauer 105 Minuten